Opieka nad osobami starszymi to nie tylko mycie i pielęgnacja, ale również zaspokajanie potrzeb duchowych i emocjonalnych

Czas nie jest łaskawy dla ludzi. Z wiekiem wszyscy tracimy siłę, a nasze ciała zaczynają odmawiać nam posłuszeństwa. Część starszych osób zaczyna miewać też problemy z pamięcią, w związku z czym wymagają one całodobowej opieki. Pielęgnacja seniora nie powinna jednak ograniczać się tylko do zabiegów higienicznych, czy pomocy przy jedzeniu. Aby starsza osoba szczęśliwie przeżywała jesień życia, należy zadbać też o jej potrzeby emocjonalne i duchowe.

Dom seniora a integracja z innymi podopiecznymi

Osoby starsze, które mieszkają same, często mają tendencje do izolowania się i unikania kontaktów z innymi ludźmi. Z drugiej strony jednak czują się bardzo samotne i chciałby mieć przyjaciela do szczerych rozmów. Samotność, spędzanie czasu w domu i borykanie się z problemami dnia codziennego bez żadnego wsparcia zazwyczaj prowadzą do depresji. Senior nie tylko czuje się źle fizycznie, ale podupada też jego psychika. Całodobowy dom seniora to nie tylko opieka pielęgniarek, opiekunek i kontakt z resztą personelu. To przede wszystkim stałe relacje z innymi podopiecznymi, nowe znajomości i zajęcia, które aktywizują starszą osobę do działania i zapobiegają zamykaniu się w sobie.

Zajęcia dopasowane do potrzeb seniorów

Dobre domy opieki, takie jak nasz, podchodzą do każdego podopiecznego indywidualnie. Seniorzy mogą korzystać z różnego rodzaju terapii zajęciowych z wykorzystaniem np. rękodzieła oraz zajęć relaksacyjnych. Staruszkowie są zachęcani do wspólnego śpiewania, grania i innych form muzykoterapii. Dodatkowo prowadzimy ćwiczenia pamięci, dzięki którym mózg seniora może funkcjonować sprawniej – co znacząco przekłada się na jego pewność siebie. Nasi podopieczni biorą udział w usprawnieniach, czyli indywidualnie dobranych, prostych ćwiczeniach, które pozwalają im zachować fizyczną sprawność na dłużej. To z kolei sprawia, że mogą oni czuć się chociaż częściowo samodzielni.