Jakie są różnice między Dziennym Domem Opieki a Klubem Seniora?

Osoby w podeszłym wieku wymagają szczególnego podejścia, właściwej opieki i aktywnie wypełnionego czasu. Ostatni czynnik ma szczególnie duże znaczenie, gdyż jego zaniedbanie może prowadzić do negatywnych emocji, które wpływają na samopoczucie, a w dalszej perspektywie także na zdrowie naszego podopiecznego. 

Brak ciekawych zajęć i codzienna monotonia prowadzą do znudzenia, przygnębienia, poczucia osamotnienia i niskiej wartości, a także poczucia nieprzydatności. Jak możemy wspierać samopoczucie i zdrowie emocjonalne naszych bliskich w podeszłym wieku? Z pomocą przychodzą różnego rodzaju placówki, które z jednej strony zapewniają odpowiednią opiekę, a z drugiej gwarantują ciekawe, atrakcyjne zajęcia. Dwa główne rozwiązania to Dzienny Dom Opieki i Klub Seniora. Czym charakteryzują się obie te opcje? I jakie są między nimi różnice? Kwestie te wyjaśniamy w naszym artykule.

Dzienny Dom Opieki - czym się wyróżnia?

Dzienny Dom Opieki to miejsce, w którym możesz pozostawić bliską Ci osobę na kilka do kilkunastu godzin z gwarancją, że odpowiednio przeszkolony personel zapewni jej bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę. Pracownicy takiej placówki dobrze wiedzą, jak trudny jest okres starości i podchodzą do pensjonariuszy z cierpliwością, szacunkiem i życzliwością. Co ważne, Dzienny Dom Opieki łączy w sobie funkcje medyczne, występujące pod postacią rehabilitacji i konsultacji medycznych, a także społeczne, takie jak zajęcia grupowe i aktywności podejmowane wspólnie z innymi przebywającymi w tej samej lokalizacji osobami.

Dzienny Dom Opieki stwarza doskonałą okazję do aktywnego, ciekawego spędzenia czasu. Kluczem do sukcesu i zaangażowanie osób w każdym wieku jest prowadzenie warsztatów, zajęć plastycznych, czy dopasowanych do możliwości aktywności ruchowych. W celu poprawy ruchomości i pamięci seniorów wykorzystywane są m.in. zajęcia relaksacyjne, muzykoterapia, ćwiczenia pamięci, a nawet zajęcia komputerowe. Większość zajęć organizowana jest w grupach, dzięki czemu senior może poznać nowe osoby i czuje się bardziej zaangażowany.

Klub Seniora - charakterystyka

Ciekawym rozwiązaniem, dedykowanym dla samodzielnych osób w zaawansowanym wieku jest Klub Seniora. To szczególna grupa, formalna lub nie, działająca lokalnie i łącząca seniorów mieszkających w bliskiej odległości od siebie. Klub Seniora może funkcjonować przy:

  • organizacjach pozarządowych,
  • ośrodkach kultury,
  • spółdzielniach mieszkaniowych,
  • Radach Osiedli,
  • parafiach. 

Ideą tworzenia tego typu grup jest integrowanie, aktywizowanie i wielopłaszczyznowe wspieranie osób starszych, które pragną dalej czerpać radość z życia. To sposób na zapewnienie dobrego towarzystwa i pokazanie, że niezależnie od wieku można zachować aktywność i poznawać świat. Niektóre Kluby Seniora prowadzą dodatkowe koła zainteresowań, w których można rozwijać swoje pasje, takie jak taniec, śpiew, szachy, malowanie, tworzenie robótek ręcznych i inne. Warto podkreślić, że uczestnicy tego typu przedsięwzięć to w większości osoby sprawne ruchowo, aktywne, które nie wymagają opieki. Właśnie dlatego w ramach Klubu Seniora planowane są także liczne wycieczki i grupowe wyjścia m.in. do teatru, muzeum, czy kina.

Podstawowe różnice

Jakie są więc podstawowe różnice między Dziennym Domem Opieki a Klubem Seniora? Jedną z najważniejszych jest ich charakterystyka. Dzienny Dom Opieki jest miejscem, w którym przebywają osoby starsze, które nie mogą pozostać samodzielnie w domu i które posiadają szczególne potrzeby. Jest to miejsce nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa, uprzyjemnienie czasu, a także ułatwienie dostępu do zabiegów medycznych.

Klub Seniora ma z kolei wymiar społeczny i służy do tworzenia i zacieśniania więzów międzyludzkich. Organizowane w jego ramach zajęcia:

  • odbywają się w wyznaczone dni tygodnia,
  • są zupełnie dobrowolne,
  • są kierowane do osób aktywnych.

Obie opcje mają więc nieco inną charakterystykę, którą należy dopasować do potrzeb naszych bliskich.